Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 297531omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende evenementenvergunning, Tolweg 13, Zwaagdijk- Oost week 35

Seed meeds Technology

 

dinsdag 28 september t/m donderdag 30 september, elke dag 09.00 – 17.00 uur

 

met verzenddatum 30-08-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.