Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 297524omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Dam naast 2, Medemblik week 35

verkopen van kaas van augustus t/m december 2021 gedurende 1,5 uur nadat de schepen van de Witte Vloot zijn afgemeerd

 

met verzenddatum 23-08-2021

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

met verzenddatum 20-07-2021