Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 297497omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Raadhuisplein, Wervershoof week 35

oliebollenkraam en kinderzweefmolen van 1 t/m 4 september ter promotie van heropening winkel

 

met verzenddatum 30-08-2021

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.