Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 297260andere vergunningAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5388 Nistelrode

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een openbare geldinzameling aan:

  • 1.

    Goede Doelen Week Nistelrode van 27 september t/m 2 oktober 2021 in Heesch voor de volgende instellingen: Alzheimer Nederland, Nederlandse Brandwonden Stichting, Diabetes Fonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting, Longfonds, Nierstichting, Stichting Gehandicapte Kind (NSGK), Stichting Nationaal MS Fonds, Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het besluit is verzonden op: 30- augustus 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 30 augustus 2021