Gemeenteblad van Mook en Middelaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarGemeenteblad 2021, 297145omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan Oude Bovensteweg 45 te Molenhoek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:

BOUWEN

Op Oude Bovensteweg 45 te Molenhoek voor het uitbreiden van de woning. Binnengekomen op 25 augustus 2021.

Bezwaar

Tegen binnengekomen aanvragen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen. Dit kunt u pas doen op het moment dat op de aanvraag is beslist. De termijn van beslissen bedraagt standaard 8 weken met een eventuele verlenging tot 14 weken.

Inzien

De binnengekomen aanvraag ligt tijdens openingstijden op het gemeentehuis ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl