Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 2969Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Scheldeplein 12 1078 GR Amsterdam

Scheldeplein 12 1078GR Amsterdam: voor het bouwkundig splitsen van het gebouw Scheldeplein 10 en 12 met bestemming hiervan tot twee horeca 4 inrichtingen, ingekomen 26 november 2020.

Dossiernummer Z2020-Z055881 / OLO_nummer 5626711.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.