Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 296892omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000847, Noorder Boerenvaart 48, 1601SN Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Noorder Boerenvaart 48, 1601SN Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Noorder Boerenvaart 48, 1601SN Enkhuizen

Voor: realiseren van een dakopbouw

Datum besluit: 30 augustus 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.