Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 29603BeleidsregelsWijziging Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen,

Besluit

  • 1.

    In te stemmen met de technische wijzigingen (5%) in artikel 9 lid 1 sub a en b en de bijbehorende toelichting van de Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Het nieuwe Artikel 9 Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ is ingegaan per 1-1-2021.

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 8 december 2020.