Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, naast Geograaf 7 te Duiven

De gemeente heeft op 27 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van led-schermen op de bestaande mast ipv de huidige doeken met zaaknummer Z/21/082491 / 21SZ1209 op locatie naast Geograaf 7 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen hetbesluit kunt u bezwaar maken. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 28 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven