Besluitenlijst college 24 augustus 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 24 augustus 2021 de volgende besluiten genomen:

Beantwoording artikel-42 brief PGB over het vervoer van brandbare stoffen over het spoor

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de fractie van de PGB over het vervoer van brandbare stoffen over het spoor in Oisterwijk.

 

Principeverzoek Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het realiseren van twee woon-werk kavels aan de Sprendlingenstraat en twee kavels voor bedrijvigheid met bedrijfswoning aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Aanstelling dhr. Coen Boode als Algemeen Commandant Bevolkingszorg voor VRMWB

Het college heeft besloten om dhr. Coen Boode aan te stellen als Algemeen Commandant Bevolkingszorg voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.

 

 

Naar boven