Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 294993verkeersbesluit of -mededelingTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de jeugdzeskamp, terrein naast Droevendaal 2, 5473 BH Heeswijk-Dinther.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Aa-Kantstraat en Droevendaal in Heeswijk-Dinther op 12 september 2021 vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur.

Het besluit is verzonden op: 27 augustus 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 1 september 2021