Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 294476omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van een veranda op het perceel Noordgouw 33, 1645PJ Ursem

Op 25 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda op het perceel Noordgouw 33, 1645PJ Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000902. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.