Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 293687omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heilarensestraat 53, 5473 RA HEESWIJK-DINTHER.

Het kappen van 2 populieren bomen i.v.m. beschadiging fundering en dak woning.

datum ontvangst: 19 juli 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze