Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 293678omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loosbroeksestraat 24, 5384 SV HEESCH.

Het kappen van 99 bomen i.v.m. realisatie spoelwater terugwin unit.

datum ontvangst: 13 juli 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze