Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 293266omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst sloopmelding, Hertog Albrechtstraat 235, 1611GG Bovenkarspel

Op 20 augustus 2021 is een sloopmelding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Hertog Albrechtstraat 235, 1611GG Bovenkarspel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001215. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.