Gemeenteblad van Assen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenGemeenteblad 2021, 293117omgevingsvergunningOmgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Tot en met 25 augustus 2021 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen

- Aart Van Der Leeuwlaan 6, het uitbreiden van de woning (19/08);

- Alteveerstraat 59, het uitbreiden van de woning (23/08);

- Dusselheugte 13, het intern wijzigen van een kinderdagverblijf (18/08);

- Hazelaarhof 42, het uitbreiden van de woning (23/08);

- Langedijk, kavel 1, 2 en 3, het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning (o2019-0985) (20/08);

- Runde 29, het uitbreiden van de woning (19/08);

- Tuinstraat 1, het plaatsen van een overkapping (19/08).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Tot en met 25 augustus 2021 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit verzonden:

Verleende vergunning

- Minister Cremerstraat 12a te Zeijerveld, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de gevel en het wijzigen van de functie naar wonen (23/08).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn van zes weken begint de dag na deze publicatie. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij het digitale loket van de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx

Als belanghebbenden een beroepsschrift hebben ingediend, kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.