Coevorden - Ossehaarseweg: voor het kappen van twee eiken in een bomenrij (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

BHet betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie K, nr. 598.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 22 juli 2021. Besluit verzonden op 26 augustus 2021

Informatie over het besluit

Tijdens de bezwaartermijn (deze gaat in op de eerste dag na verzending van het besluit) kunnen de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken worden ingezien. Wij werken op afspraak bij het Klantcontactcentrum. Voor informatie over het maken van een afspraak en de openingstijden van de balie kunt u terecht op de contact pagina van onze website.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzending van het besluit schriftelijk per post, per e-mail via info@coevorden.nl of per DigiD een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Coevorden. Voor meer informatie over het maken van bezwaar verwijzen wij u naar: bezwaarschrift indienen

 

Zaak 56287-2021

 

Naar boven