Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 292887omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kapelstraat 1, 5476 KV te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 25-08-2021

 

Het realiseren van gebruiksverandering van detailhandel naar wonen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze