RECTIFICATIE De Oude Veiling 24 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend

 

 

RECTIFICATIE

In de krant van 11 juli 2018 stond vermeld De Oude Veiling 24, wijzigen gevels.

De activiteit planologisch strijdig gebruik ontbrak.

 

Naar boven