Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 292249omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Hilleshagerweg 9, 6294AP Vijlen

Op 20 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor realiseren van een nieuwe woning en het plaatsen van een overkapping op de plaats van een te slopen woning op locatie Hilleshagerweg 9, 6294AP Vijlen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-015286. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.