Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar

Collegebesluit

Besluit: 12 januari 2021

Nummer:

 

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

gelet op het bepaalde in artikel 231, lid 2, onderdeel b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

 

besluit

met ingang van 12 januari 2021 aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar:

 

de teammanager middelen

 

en bij diens afwezigheid als zijn plaatsvervanger aan te wijzen:

 

directielid W.A. Popkema

 

en bij diens afwezigheid als zijn plaatsvervanger aan te wijzen:

 

directielid J. van der Schalie.

 

Het aanwijzingsbesluit van de heffingsambtenaar, laatstelijk gewijzigd op 10 januari 2019, en het aanwijzingsbesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente De Friese Meren, laatstelijk gewijzigd op 3 januari 2014, worden ingetrokken met ingang van 12 januari 2021.

 

Aldus besloten door het college van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 12 januari 2021.

 

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Naar boven