Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 291751omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, De Trambaan 31, 1608GA Wijdenes

Op 20 augustus 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie De Trambaan 31, 1608GA Wijdenes. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001214. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.