Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 29146Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Instraat 11 in Budel

Op 22 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Instraat 11 in Budel voor het toestaan van detailhandel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV 21008. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden, de plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.