Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 291209omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Wierdijk 26, 1601LA Enkhuizen

Op 23 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de inrit op locatie Wierdijk 26, 1601LA Enkhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001230. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Enkhuizen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen