Gemeenteblad van Rozendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalGemeenteblad 2021, 290915evenementenvergunningGemeente Rozendaal - verlening evenementenvergunning - MontMartre Markt - zondag 5 september 2021 - Rosendael 1, Rozendaal

De burgemeester van Rozendaal heeft op 19 augustus 2021 vergunning respectievelijk ontheffing verleend als bedoeld in artikel 2:25 van de algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) en artikel 4 van de Zondagsweg (openbare vermakelijkheid) aan Stein Culturele evenementen voor de jaarlijkse MontMartre Markt op zondag 5 september 2021 op het terrein van kasteel Rosendael (Rosendael 1). De verleende vergunning/ontheffing ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Rozendaal aan te Kerklaan 1 te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.