Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 29082Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - verkiezingen Tweede Kamer - stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Brummen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

• Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

• Het verzoekschrift moet uiterlijk op 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.

• Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

• Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK

Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd, om deze om te zetten in een kiezerspas. Dit kan tot 17:00 uur op vrijdag 12 maart 2021

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt verstrekt door Team Verkiezingen van de gemeente.

Plaats: Brummen

Datum: 01-02-2021

De burgemeester voornoemd,

dhr. A.J. van Hedel