Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 290347omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Bergakkers fase 3 Bijsterveld ong. sectie G 1288 te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 23-08-2021

 

Het oprichten van een woning met bijgebouw

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze