Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 290262omgevingsvergunning



Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Langeweg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

Datum ingekomen 19 augustus 2021

Intern kenmerk: 2021OG0 5 44 -01

Omschrijving project: Aanleggen van een dam in een B sloot

Locatie: Langeweg

Postcode: Nvt

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.