Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 28921Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - activiteitenbesluit melding ontvangen - Kostverlorenhof 17 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-089872

Gemeente Amstelveen heeft op 20 december 2020 een activiteitenbesluit melding ontvangen voor het starten van het bedrijf Pachamama On Wheels. De locatie is Kostverlorenhof 17 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.