Sint Nicolaasga, De Wieken 5 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning milieuneutraal wijzigen inclusief plaatsen hekwerk en actieve koolinstallatie (OV 20210496)

Op 17-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 04-10-2021. De aanvraag betreft het milieuneutraal wijzigen inclusief plaatsen hekwerk en actieve koolinstallatie.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven