Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 28914Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - maken van een winkel en vijf appartementen - Langendijk 6, 6a t/m 6e, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Langendijk 6, 6a t/m 6e, 4201 CH

het maken van een winkel en vijf appartementen, activiteit bouwen, activiteit afwijken bestemmingsplan binnenplans en activiteit slopen beschermd stadsgezicht