Sinnebuorren 10, Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning overkappen van de bestaande winkelwagenstalling (OV 20210585)

Op 17-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 06-10-2021. De aanvraag betreft het overkappen van de bestaande winkelwagenstalling.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven