Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 28904Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - wijzigen van de gevel - Vissersdijk 28, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Vissersdijk 28, 4201 ZD

het wijzigen van de gevel, activiteit bouwen, activiteit afwijken bestemmingsplan binnenplans en activiteit slopen beschermd stadsgezicht