Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 28898Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een vluchttrap - Wijdschildlaan 4, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Wijdschildlaan 4, 4207 EA

het plaatsen van een vluchttrap, activiteit bouwen, activiteit afwijken bestemmingsplan binnenplans