Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm) (ontvangstdatum 17-06-2021, dossiernummer 202174103)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Groningen, 26 augustus 2021

Burgemeester en Wethouders

Naar boven