Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 28856Beschikkingen | aanvraagSloopmelding Westerstraat 62, Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende sloopmelding verzonden.

 

Locatie: Westerstraat 62, Enkhuizen

Voor: het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot en beplating

Datum verzonden: 27 januari 2021

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

 

Informatie over de sloopmelding

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 - 360 100.