Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 28836Beschikkingen | aanvraagGemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - Klaproos 16, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Klaproos 16 4205MA (ingekomen 27/01 ‘21

het verbouwen van een woning

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning. Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.