Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 288145omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Koren 15, 1616SG Hoogkarspel

De gemeente heeft op 23 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001092 voor plaatsen van een kokermast met zendantennes op locatie De Koren 15 te Hoogkarspel. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • Bouwen

  • Planologisch strijdig gebruik

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 24 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.