Melding Activiteitenbesluit Rinkveld 5 te Asten

 

De volgende melding is ingediend op genoemde datum:

 

Rinkveld 5 te Asten 05-08-2021

het verminderen van de dierbezetting met 13 melkkoeien

 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw L. Lingers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

tel. (088) 3690369.

 

Naar boven