Brédyk 26 , Langweer: aanvraag vergunning vervangen van het kozijn in de gevel (OV 20210593)

Op 16-08-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het vervangen van het kozijn in de gevel.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven