Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 287843omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 augustus 2021 tot en met 18 augustus 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Irenestraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12, Moerdijk

renoveren van 6 woningen

11 augustus 2021

Blauwe Hoefsweg 10, Klundert

vervangen van de schutting

18 augustus 2021

Molenstraat-Markt-Doelstraat, Zevenbergen

wijzigen van de winkelpui (wijzigen van reeds eerder verleende vergunning)

17 augustus 2021

Molenpad 6, Willemstad

plaatsen van een dakkapel (achterzijde)

12 augustus 2021

nabij Chemieweg 26 Moerdijk

plaatsen van een vakwerkmast t.b.v. het mobiele netwerk

16 augustus 2021

Molenstraat 55, Fijnaart

plaatsen van een bordes voor een terras (achterzijde van de woning)

17 augustus 2021

Plaza 21, Moerdijk

realiseren van een wasplaats voor brandweervoertuigen

16 augustus 2021

Deventerstraat 2, Heijningen

het isoleren van het dak en vervangen van de pannen

17 augustus 2021

Schansdijk 3, Zevenbergen

wijzigen van de brandcompartimentering van het hotel

16 augustus 2021

De Wieken 88, Zevenbergschen Hoek

plaatsen nieuwe kozijnen

18 augustus 2021

van Coehoorn-bastion 1, Klundert

vervangen van een brug

16 augustus 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.