Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 287780overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 2 september 2021

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 2 september 2021, aansluitend aan de forumvergadering waarin enkel de hamerstukken worden behandeld. De bespreekpunten worden behandeld in de vergadering van 16 september 2021.

Plaats: nnb

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

4. Vergaderschema 2022

5. Bestemmingsplan Plagweg 20 – Ijsselstraat 6 Empe

6. Bestemmingsplan Kampweg 31 Brummen

7. Coördinatiebesluit Stuijvenburchstraat – De Wasacker Eerbeek

8. Bestuursovereenkomst Provincie Gelderland en Gemeente Brummen

9. Rekenkameronderzoek Prestatieafspraken

10. Inzet van de bestemmingsreserve corona

11. Sluiting