Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 287663overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Forum Samenleving op donderdag 2 september 2021

Agenda voor de forumvergadering donderdag 2 september 2021

Aanvang: 19.00 uur

Plaats: Teams

Agendapunten 1 t/m 6 zijn gezamenlijk met het Forum Ruimte

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

6. Bestuursovereenkomst Provincie Gelderland en Gemeente Brummen

Raadsvoorstellen

7. Rekenkameronderzoek Prestatieafspraken

8. Inzet van de bestemmingsreserve corona

9. Sluiting