gemeente Brummen - Forum Ruimte op donderdag 2 september 2021

Agenda voor de forumvergadering op: donderdag 2 september 2021

Aanvang: 19.00 uur

Plaats: Teams

Agendapunten 1 t/m 6 zijn gezamenlijk met het Forum Samenleving

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Vragenronde

5. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

6. Bestuursovereenkomst Provincie Gelderland en Gemeente Brummen

Raadsvoorstellen

7. Bestemmingsplan Plagweg 20 – Ijsselstraat 6 Empe

8. Bestemmingsplan Kampweg 31 Brummen

9. Coördinatiebesluit Stuijvenburchstraat – De Wasacker Eerbeek

10. Sluiting

 

Naar boven