Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 28758Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 35, 5388 VE te Nistelrode

Datum ontvangst: 25-01-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv het realiseren van camperplaatsen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze