Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 286651omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Stationsbuurt 2, 1654EH Benningbroek

 

Op 15 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de paardenbak met een nette omheining op het perceel Stationsbuurt 2, 1654EH Benningbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000622. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.