ODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, Realiseren Brederostraat 3, Brederostraat 3 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Tijdens de vakantieperiode, van 19 juli tot 30 augustus 2021, is ODRA telefonisch beperkter bereikbaar. U kunt ODRA altijd bereiken via het e-mailadres postbus@odra.nl, of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur via (026) 377 16 00. Veel informatie kunt u vinden op www.odra.nl

 

Zaakid: ODRA21AB1601

OLO-nummer: 6314843

Datum indiening: 17-08-2021

Omschrijving: Realiseren Brederostraat 3

Adres: Brederostraat 3 te Arnhem

Activiteit: Bouwen

 

Naar boven