Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2021, 286294omgevingsvergunningOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Zonnepark aan de Schorfweg/Koelenweg Beringe

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark op de locatie Schorfweg/Koelenweg in Beringe. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1894/2021/2428416. Beoogd wordt de gevraagde vergunning te verlenen. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

  • Uitvoeren van een werk

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

De stukken zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.OMG0136-ON01

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijzen bij ons indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 25 augustus 2021en bedraagt 6 weken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.