Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 28627Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning - Torenlaan 8

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Torenlaan 8 te Baarn (3743 HH) het verwijderen van dragende wanden op de begane grond (25 januari 2021)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.