Agenda raadsvergadering

 

 

 •  

Datum : 1 september 2021

 •  

Tijdstip : 21:00 uur *

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : G.H. de Vries-Suierveld

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

De gemeenteraad is in bijzondere vergadering bijeen om een openbare bekendmaking te doen inzake de herbenoeming van burgemeester mr. F. Veenstra.

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De raadsvergadering van 1 september 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad .

*De aanvangstijd is bij benadering en afhankelijk van de duur van de voorafgaande besloten raadsvergadering.

 •  

 

2.

Openbare kennisgeving door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad

Op 1 december 2021 loopt de eerste ambtstermijn van mr. F. Veenstra als burgemeester van De Fryske Marren af. De burgemeester heeft aangegeven dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Een burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd, maar de gemeenteraad doet daarvoor een aanbeveling. Een vertrouwenscommissie uit de raad bereidt deze aanbeveling van de gemeenteraad over een herbenoeming voor.

 

In een besloten deel in de vergadering van 1 september bespreekt de gemeenteraad het advies van de vertrouwenscommissie, en besluit daarover.

Na het besloten deel vindt een openbare kennisgeving van het besluit van de gemeenteraad plaats.

 •  

 

3.

Sluiting

 •  

 

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

Naar boven